Primăria Comunei Orbeni

Primaria Comunei Orbeni, loc. Orbeni, strada Luzi nr. 178, cod postal: 607385, jud. Bacău.


STRATEGII    PENTRU    DEZVOLTARE    DURABILĂ    2014 - 2020

     2021-2027


      * realizare / dotare Gradinita nr 1 Scurta - stadiu – documentatie in curs de realizare in vederea depunerii la MDRAP includere in lista de investitii ;
      * realizare / dotare Gradinita nr 1 Orbeni – stadiu – documentatie in curs de realizare in vederea depunerii la MDRAP –includere in lista de investitii ;
      * extindere /reabilitare / modernizare / dotare Scoala cu clasele I – IV Scurta –stadiu – documentatie in curs de realizare in vederea depunerii la MDRAP            - includere in lista de investitii ;
      * modernizare / dotare Scoala cu clasele I VIII Orbeni – stadiu – documentatie in curs de realizare in vederea depunerii la MDRAP – includere in lista de         investitii ;
      * modernizare drumuri de interes local in comuna Orbeni -stadiu – realizat studiu de fezabilitate in vederea depunerii la AFIR Iasi –anexat la prezenta ;
      * modernizare poduri si podete in comuna Orbeni – stadiu – intocmit documentatie in vederea depunerii la MDRAP - includere in lista de investitii -               anexat la prezenta ;
      * reabilitare , extindere si dotare dispensar uman in sat Orbeni – stadiu – intocmit documentatie in vederea depunerii la MDRAP –includere in lista de               investitii – anexat la prezenta;
      * reabilitare , extindere si dotare dispensar uman (fosta casa de nasteri ) in satul Scurta – stadiu – intocmit documentatie in vederea depunerii la MDRAP              – includere in lista de investitii – anexat la prezenta;
      * modernizare drumuri de interes local in comuna Orbeni – stadiu – intocmit documentatie in vederea depunerii la MDRAP – includere in lista de investitii          – anexa la prezenta ;
      * extindere / modernizare sistem de iluminat public stradal – stadiu – intocmit documentatie in vederea depunerii la MDRAP – includere in lista de                      investitii – anexat la prezenta;
      * reabilitare drum si pod in comuna Orbeni (DC109 sat Scurta) – stadiu – intocmit documentatie in vederea depunerii la MDRAP – includere in lista de              investitii – anexat la prezenta;
      * realizare /dotare obiective culturale de interes local –centru cultural multifunctional ( camin cultural ) in satul Scurta comuna Orbeni – stadiu – in curs de          realizare documentatie in vederea depunerii la MDRAP – includere in lista de invetitii ;
      * amplasare statii maxi – taxi / cosuri de gunoi in satul Scurta –sursa de finantare buget local;
      * dotare parc sat Scurta (Biserica Talpa) cu mobilier de joaca pentru copii , banci , imprejmuire parc, sistem supraveghere video – sursa de finantare                    buget local;
      * punere in functiune distributie gaze naturale sat Orbeni;

Descarcă pdf


 

e-mail: secretariat@primariaorbeni.ro


web: www.primariaorbenibacau.ro


tel/fax: 0234-255502 / 0234-255810


Localizare: E85, Bacau 35Km, Adjud 25Km

 
    Optimizat pentru mozilla firefox     
Built entirely by thematic_design@hotmail.com