G.D.P.R.

Informare cu privire la prelucrarea datelor

Vezi / Descarca

 
Politica de supraveghere prin mijloace video

Vezi / Descarca

 
Cerere pt exercitarea dreptului de acces

Vezi / Descarca

 
Cerere pt exercitarea dreptului la opozitie

Vezi / Descarca

 
Cerere pt exercitarea dreptului la portabilitatea datelor

Vezi / Descarca

 
Cerere pt exercitarea dreptului la rectificare

Vezi / Descarca

 
Cerere pt exercitarea dreptului la restrictionarea prelucrarii

Vezi / Descarca

 
Cerere pt exercitarea dreptului la stergerea datelor

Vezi / Descarca