Primăria Comunei Orbeni

Primaria Comunei Orbeni, loc. Orbeni, strada Luzi nr. 178, cod postal: 607385, jud. Bacău.


RAPOOARTE

  • RAPORT DE EVALUARE A IMPLEMENTARII LEGII NR. 544 2001 IN ANUL 2023 Vezi / Descarca
  • RAPORT DE ACTIVITATE PENTRU CENTRUL DE ZI PENTRU INTERVENTIE TIMPURIE ASUPRA COPILULUI AFLAT IN DIFICULTATE 2023 Vezi / Descarca
  • RAPORT DE ACTIVITATE BIBLIOTECA COMUNALA ORBENI 2023 Vezi / Descarca
  • RAPORT DE ACTIVITATE COMPARTIMENT REGISTRU AGRICOL 2023 Vezi / Descarca
  • PROCES VERBAL INVENTARIERE BUNURI PRIMITE CU TITLU GRATUIT Vezi / Descarca

 

e-mail: secretariat@primariaorbeni.ro


web: www.primariaorbenibacau.ro


tel/fax: 0234-255502 / 0234-255810


Localizare: E85, Bacau 35Km, Adjud 25Km

 
    Optimizat pentru mozilla firefox     
Built entirely by thematic_design@hotmail.com